Ce oferim
Serviciile Consal Trade

Consal Trade, este o firmă de construcţii cu sediul social în România, înregistrată la Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură. Societate cu capital mixt, înfiinţată în 1994.

Servicii

In domeniul feroviar

In domeniul civil si industrial

In domeniul hidrotehnic

In domeniul serviciilor

In domeniul - exploatari cariera

Consecintele activitatii de colectare si valorificare a deseurilor feroase si neferoase, S.C. Consal Trade S.R.L. asupra mediului perioada iulie - septembrie 2018

Consal Trade SRL Constantadesfasoara activitatea de colectare si valorificare deseuri metalice feroase si neferoase in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 107/09.04.2009.Activitatea consta in colectarea si valorificarea deseurilor metalice feroase si neferoase prin operatiile de sortare, debitare si depozitare la sediul societatii si la beneficiari.

Monitorizarea gestiunii deseurilor:

In domeniul - exploatari cariera

Consecintele activitatii de transport a deseurilor periculoase si nepericuloase, S.C. Consal Trade S.R.L. asupra mediului perioada iulie -septembrie 2018

SC. Consal Trade SRL Constanta desfasoara activitatea de colectare a deseurilor periculoase si nepericuloase in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 64/28.12.2012 emisa de Agentia Nationala pentru protectia Mediului. Activitatea consta in colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase in baza contractelor incheiate cu diversi beneficiari. Autovehiculele de transport sunt intretinute periodic conform legislatiei in vigoare, pentru a limita emisiile si a evita poluarile accidentale.Nu s-au produs niciun fel de incidente in timpul transportului de deseuri care sa afecteze mediul inconjurator, deseurile colectate sunt transportate cu masini specializate ce asigura protectia factorilor de mediu.
Pentru activitatea desfasurata se tine evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu HG 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Certificate de calitate

IO2
marca-ALL-CERT_9001
marca-ALL-CERT_14001
PROCERT1