Detalii proiect

Mai jos gasiti cateva detalii cu privire la acest proiect.

  • Client
    CFR SA - Sucursala Regionala CF Constanta
  • Obiectiv proiect
    Lucrari de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata
  • Data realizarii
    ?

Modernizare trecere la nivel statia CF Constanta, km 226 + 236

Societatea Consal Trade SRL anunta demararea lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata situata la intersectia strazii Caraiman cu linia CF Constanta – Mangalia.

 În acest fel, se va închide accesul rutier din soseaua Mangaliei spre bulevardul Aurel Vlaciu si retur, prin strada Caraiman. Restrictiile vor avea valabilitate în perioada 12 septembrie – 18 octombrie. Ruta ocolitoare, inclusiv pentru traficul greu, va fi urmatoarea: strada Caraiman – stânga pe soseaua Mangaliei/bulevardul 1 Mai, viraj dreapta catre bulevardul Aurel Vlaicu (la Dorally Mall), bulevardul Aurel Vlaicu, giratoriu strada Caraiman, respectiv retur, acelasi traseu. Zona va fi semnalizata corespunzator, conform normelor metodologice MI-MT nr. 112/411 din octombrie 2000.

CFR SA – Sucursala Regionala CF Constanta a obtinut, pe data de 31 mai, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 649 pentru modernizarea trecerii la nivel statie CF Constanta, situata pe strada Caraiman, linia CF 813, km 226+236. Contractul „Modernizare trecere la nivel statia CF Constanta, km 226+236“ a fost scos la licitatie, în luna martie 2017.

Lucrarea se face pe liniile caii ferate existente, în locul trecerii la nivel cu dale de beton, improprii pentru circulatia auto în depline conditii de siguranta, la vitezele si sarcinile de pe aceste treceri la nivel. Lucrarea se avizeaza de catre CNCF CFR SA conform Ordinului CNCF CFR SA nr. 10.1/364/2001, completat cu ordinele 1/1337/2001, 1/4553/2004 si 1/8/94/2008, precum si de catre AFER, conform Ord. MT 290/2000, Anexa 4 cap. II art.7 pct. 2.

Documentatia de executie a lucrarilor este supusa verificarii efectuate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati MLPAT (MTCT, MDLPL), iar caietul de sarcini din cadrul proiectului tehnic trebuie însusit de CNCF CFR SA si avizat de AFER. Lucrarile de modernizare a trecerii la nivel se vor executa de constructori autorizati si agrementati de AFER pentru lucrari la infrastructura feroviara, conform prevederilor OMT nr. 290/ 2000.

Pentru executarea lucrarilor, sunt necesare urmatoarele avize: certificatul de urbanism, avizul CNCF CFR SA Sucursala Bucuresti, acordul CFR, autorizatia MTI si autorizatia de construire. La realizarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile ord. MTCT 290/2000 privind obligativitatea autorizarii si supravegherii din punct de vedere tehnic, de catre AFER, a tuturor furnizorilor de produse si/sau servicii în domeniul transportului feroviar.

Obligatiile contractantului

Contractantul este obligat sa efectueze, la cererea justificata a beneficiarului, verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini; sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini; sa tina evidenta zilnica a cantitatilor realizate si a conditiilor de calitate la executarea terasamentelor, cu rezultate obtinute în urma determinarilor si încercarilor de laborator.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune refacerea lucrarilor si luarea masurilor care se impun. Cantitatile de lucrari indicate în listele de cantitati sunt calculate în functie de profilurile finale aprobate si nu vor include cantitatile suplimentare necesare aplicarii propriei tehnologii a Contractantului.

Toate materialele folosite la lucrare vor fi însotite la receptie de instructiuni de lucru privind montarea, exploatarea, întretinerea si repararea produsului si vor fi predate beneficiarului având certificat de calitate. Materialele, echipamentele si instalatiile care se încadreaza în categoria produselor feroviare critice, conform Ord. MT 290/2000, pot fi utilizate numai dupa omologare/agrementare AFER.

Elementele constitutive de interoperabilitate (materiale) puse în opera vor fi conform cu specificatiile tehnice internationale, normele nationale si cu standardele europene armonizate (EN) la data utilizarii caietului de sarcini.

Vor fi montate dale elastice

Latimea trecerii la nivel de la km 226+236 este de 12 m. Aceasta va fi amenajata cu dale elastice unite printr-un sistem modular de cuplare si fixat prin presiune în cale, atât la interiorul, cât si la exteriorul ei. Dalele elastice au urmatoarele dimensiuni prevazute în documentele de referinta si în specificatiile tehnice ale producatorilor: dalele interioare – 1.475x222x1.200 mm, dalele exterioare – 732x260x1.200 mm. Montarea acestora si ordinea de executie se realizeaza conform specificatiilor tehnice ale producatorului.

Pentru realizarea fundatiei din beton monolit, necesara montarii bordurilor T, se va desface sistemul vechi rutier pe cca 1,80 m de la marginea exterioara a sinei si va fi excavat pe întreaga lungime a trecerii la nivel pâna la adâncimea necesara. Pentru montarea bordurilor ce fac legatura dintre placile exterioare si suprastructura drumului, se va realiza o fundatie de beton care necesita excavarea pâna la 60 cm de la NSS. Bordurile au rolul de a asigura stabilitatea si protectia marginilor placilor elastice exterioare. Fundatia se va realiza din beton (monolit sau prefabricat) de minimum C20/25 de dimensiuni 40 x 30 cm si serveste ca suport pentru borduri. În cazul betonului monolit, trebuie avuta în vedere o durata minima de întarire de trei zile. Pentru izolarea prismei caii de fundatie, se va realiza un cofraj la capul traverselor. Între bordura si racordarea la drum va fi prevazut un rost adânc de 4 cm, care se va umple prin turnare cu mastic.

Vezi și alte...

LUCRĂRI REPREZENTATIVE

Vezi și alte lucrări executate cu profesionalism, cu care ne mândrim: