Detalii proiect

Mai jos gasiti cateva detalii cu privire la acest proiect.

 • Client
  Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta
 • Obiectiv proiect
  Modernizarea infrastructurii portuare
 • Data începerii lucrărilor:
  22.05.2019
 • Durată:
  466 zile

Lucrari de dragaj in portul Constanta

Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta (Proiectare+Executie).Beneficiarul Investitiei este C.N.APM SA Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta .Compania Nationala – Administratia Porturilor Maritime – SA Constanta, in calitate de Administrator al porturilor maritime romanesti , are ca obiectiv prioritar asigurarea conditiilor necesare de navigatie in siguranta a navelor in porturi. Asigurarea conditiilor de navigatie in siguranta impune ca senalele de acces, bazinele de manevra si bazinele danelor sa aiba dimensiunile si adancimile corespunzatoare tipurilor de nave care circula in port, corelat cu adancimea de fundare a cheurilor.Pe baza informatiilor existente si a investigatiilor suplimentare de teren efectuate in cadrul Studiului de fezabilitate, s-a constatat ca exista numeroase zone in care adancimea senalelor si bazinelor este mai mica decat cea proiectata, precum si fata de cota de fundare a cheurilor.

Uniunea Europeana si Statele sale Membre au un puternic interes comun in promovarea sigurantei , securitatii si eficientei transportului intra-european si international, a competitivitatii pe termen lung a transportului maritim european si a industriilor maritime pe piata mondiala si a adaptarii intregului sistem de transport maritim la provocarile actuale.

Pe baza informatiilor existente si a investigatiilor suplimentare de teren efectuate in cadrul Studiului de fezabilitate, s-a constatat ca exista numeroase zone in care adancimea senalelor si bazinelor este mai mica decat cea proiectata, precum si fata de cota de fundare a cheurilor. La momentul executiei lucrarilor, dragajele clasice (draga cu cupe) nu au putut continua din cauza terenului dur, stancos (zonele necesitau derocare si apoi dragaj) .

In prezent exista tehnologii moderne care permit efectuarea dragajelor si intr-un astfel de teren , iar acesta este unul din obiectivele investitiei.

Aceste zone, in care adancimile sunt mai mici decat adancimile proiectate, pun in pericol siguranta navelor care circula in aceste zone.

In acelasi timp, tendintele transportului naval din ultimii ani s-au orientat catre  nave  cu capacitate de transport mare, acestea avand insa nevoie de adancimi  mai  mari de acces pe senal  si  in bazin. C.N. A.P.M. S.A., in calitate de autoritate portuara responsabila cu dezvoltarea infrastructurii portuare, isi propune realizarea de investitiei  care  sa  permita  pe  langa  aducerea  la  cota  de  proiect  a bazinelor si senalelor si  cresterea cotei de proiect, pentru ca desfasurarea  activitatilor in zona sa nu  fie afectata.

Pe langa beneficiile legate de siguranta operatiunilor portuare, cresterea  adancimii  senalelor si bazinelor navigabile permite accesul unor nave de capacitate mai  mare, ceea ce conduce la reducerea costurilor generale de transport si, implicit, a costului de transport si distributie pe unitatea de produs transportat.

In zona Portului de Lucru (danele PL 1 – 8), asigurarea accesului unor nave de capacitate mai mare necesita si executarea unor lucrari pentru adancirea cotei bazinului si senalului de acces si lucrari de protectie a cheurilor.

Analiza fezabilitatii unei astfel de investitii porneste de la cresterea semnificativa a traficului inregistrat in ultimii 10 ani in aceasta zona a portului , dar si de notificarile/solicitarile primite din partea unor operatori portuari care semnaleaza existenta unei cereri in crestere pentru transportul cu nave de capacitate mare.

In cadrul prezentului proiect, se propune proiectarea, executia, finalizarea si receptia lucrarilor, in scopul atingerii urmatoarelor obiective:

 • Reducerea costurilor de transport pentru marfuri, prin asigurarea accesului si operarii unor nave cu o capacitate superioara care asigura realizarea unor economii de escala;
 • Cresterea gradului de siguranta a operatiunilor in incinta Portului Constanta;
 • Incurajarea utilizarii transportului maritim, ca mod de transport mai economic si mai prietenos cu mediul (in raport cu transportul rutier);
 • Cresterea gradului de atractivitate a  Portului Constanta.

Lucrarile propuse vor avea ca efect economic direct reducerea costurilor de escala a navelor (pentru armatori), reducerea costurilor de operare si,implicit,reducerea  costurilor   suportate  la nivelul consumatorului/utilizatorului  final.
De asemenea, investitia propusa va avea ca rezultat imbunatatirea imaginii Portului Constanta, cresterea calitatii serviciilor oferite si, implicit, a capacitatii de atragere in Portul Constanta a traficului din bazinul Marii Negre prin cresterea numarului de nave de capacitate mare.
Elaboratorul Studiului de fezabilitate a analizat posibilitatile de crestere a adancimii senalelor si bazinelor din urmatoarele perspective:

 • Infrastructura existenta;
 • Tendintele inregistrate in cererea de transport.

In ceea ce priveste infrastructura existenta, elaboratorul studiului a analizat caracteristicile cheurilor existente si a identificat o serie de zone portuare in care cota de fundare a cheurilor ar permite sau  ar facilita accesul unor nave mai mari daca, prin lucrari de dragare, ar creste adancimea senalelor si a bazinelor.

Metodologie de lucru

Materialul dragat  va  fi depozitat in zone ce necesita surplus de material Materialul dragat va  fi depozitat prin pompaj direct pe zonele de stocare. Se va  folosi tehnologia  in mod special in cazul terenurilor moi-nisipoase (similare solului din Portul de Lucru). Capul de dragaj este lasat pe fundul nisipos al marii si prin pompaj se depoziteaza materialul in amestec (sol-apa) fie in draga propriu-zisa, fie in barje acostate langa utilaj.

Lucrari de dragaj cu tehnologie CSD – Cutter-suction Dredging

Dragaj tip CSD (sau similar) si utilajul de dragaj

Metodologie de lucru

Solul ce trebuie dragat se  taie  cu ajutorul unei masini rotative (tehnologie folosita si la saparea tunelurilor). Utilajul de dragaj executa o miscare rotativa , iar modul de fixare in ancore ii permite  si o miscare de inaintare. Cu ajutorul unor pompe materialul dragat se  pompeaza  in barje ancorate langa utilaj. Dupa umplere, barja cu materialul dragat va naviga catre locul de depozitare aprobat de catre Autoritatea pentru Protectia Mediului.
Vezi și alte...

LUCRĂRI REPREZENTATIVE

Vezi și alte lucrări executate cu profesionalism, cu care ne mândrim: