Lucrari de dragaj in portul Consrtanta

Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta (Proiectare+Executie).Beneficiarul Investitiei  este C.N.APM SA Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta  .Compania Nationala - Administratia Porturilor  Maritime - SA  Constanta,  in  calitate  de Administrator al porturilor maritime romanesti , are ca obiectiv prioritar asigurarea conditiilor necesare de navigatie in siguranta a navelor in porturi. Asigurarea  conditiilor  de  navigatie  in  siguranta  impune  ca  senalele  de  acces,  bazinele   de manevra  si  bazinele  danelor  sa  aiba  dimensiunile si  adancimile  corespunzatoare   tipurilor  de  nave  care circula in  port, corelat cu  adancimea  de  fundare  a  cheurilor.Pe  baza  informatiilor  existente  si  a  investigatiilor  suplimentare  de   teren   efectuate   in   cadrul Studiului de fezabilitate, s-a  constatat  ca  exista  numeroase  zone  in  care  adancimea senalelor  si  bazinelor este  mai  mica  decat  cea  proiectata, precum   si  fata  de  cota  de  fundare a  cheurilor. 

  Uniunea Europeana si Statele sale Membre au un puternic interes  comun in  promovarea sigurantei , securitatii si eficientei transportului intra-european si international, a  competitivitatii  pe termen  lung a transportului  maritim european si a industriilor maritime pe piata mondiala si a adaptarii intregului sistem de transport maritim la provocarile actuale.

 

 Pe  baza  informatiilor  existente  si  a  investigatiilor  suplimentare  de   teren   efectuate   in   cadrul Studiului de fezabilitate, s-a  constatat  ca  exista  numeroase  zone  in  care  adancimea senalelor  si  bazinelor este  mai  mica  decat  cea  proiectata, precum   si  fata  de  cota  de  fundare a  cheurilor.  La  momentul  executiei  lucrarilor, dragajele clasice (draga cu cupe) nu au putut continua din cauza terenului dur, stancos (zonele necesitau  derocare  si  apoi  dragaj) .

In prezent exista tehnologii moderne care permit efectuarea dragajelor si intr-un astfel de teren , iar acesta este unul din obiectivele investitiei.

Aceste zone,in care adancimile sunt mai mici decat adancimile proiectate, pun in pericol siguranta navelor care circula in aceste zone.

In acelasi timp, tendintele transportului naval din ultimii ani s-au orientat catre  nave  cu capacitate de transport mare, acestea avand insa nevoie de adancimi  mai  mari de acces pe senal  si  in bazin. C.N. A.P.M. S.A., in calitate de autoritate portuara responsabila cu dezvoltarea infrastructurii portuare, isi propune realizarea de investitiei  care  sa  permita  pe  langa  aducerea  la  cota  de  proiect  a bazinelor si senalelor si  cresterea cotei de proiect, pentru ca desfasurarea  activitatilor in zona sa nu  fie afectata.

Pe langa beneficiile legate de siguranta operatiunilor portuare, cresterea  adancimii  senalelor si bazinelor navigabile permite accesul unor nave de capacitate mai  mare, ceea ce conduce la reducerea costurilor generale de transport si, implicit, a costului de transport si distributie pe unitatea de produs transportat.

In zona Portului de Lucru (danele  PL 1 - 8), asigurarea  accesului  unor  nave  de capacitate  mai mare  necesita si executarea unor lucrari  pentru  adancirea  cotei  bazinului  si  senalului  de  acces  si lucrari  de  protectie  a  cheurilor.

Analiza  fezabilitatii  unei  astfel  de  investitii  porneste de  la cresterea  semnificativa  a traficului  inregistrat in ultimii 10 ani in aceasta zona a portului , dar si de notificarile/solicitarile primite din partea unor operatori portuari care semnaleaza existenta unei cereri in crestere pentru transportul cu nave de capacitate mare.


 

 
© Consal Trade - 2009
Designed by OGMIOS