Servicii Oferite

      In domeniul feroviar :

      - intretinere, reparatii, refactii CF, in executie normala
      - intretinere, reparatii, consolidari lucrari de arta,terasamente si aparari de 
        maluri
      - protectii anticorozive la constructii metalice si revopsiri tabliere
      - subtraversari linii CF si de metrou
      - intretinere, reparatii cladiri cu specific feroviar si instalatiile aferente
      - activitati de proiectare la obiective feroviare si de metrou.

     In domeniul civil si industrial :

     -  constructii metalice si parti componente
     -  constructii de cladiri cu destinatie publica
     -  cai de rulare pentru macarale
     -  poduri, viaducte, tuneluri si pasaje subterane
     -  autostrazi, drumuri, piste pentru aeroporturi
     -  intretinere,reparatii drumuri si platforme
     -  platforme betonate, asfaltare, pavate, coloane pentru fundatii
     -  lucrari pentru transport prin conducte, linii energetice
     -  lucrari de instalatii electrice, sanitare si termice        
 

        In domeniul hidrotehnic :

    - constructii de diguri si amenajari portuare
    - platforme portuare
    - consolidari si aparari de maluri 

                   
      In domeniul serviciilor :

    - activitati de protectie civila
    - eliminarea deseurilor si a apelor uzate :
      a) colectarea si tratarea apelor uzate
      b) colectarea si tratarea altor reziduri : petroliere, moloz din demolari , gunoaie, resturi radioactive din spitale etc.
      c) salubritate, depoluare si constructie groapa ecologica de gunoi, decontaminarea  solului si a apei freatice

     In domeniul - exploatari cariera :

    - activitati miniere de extractive/prelucrare valorificare a calcarului industrial si de constructie in perimetrul Dealul Carierei , jud.Constanta , in baza   Permisului de exploatare nr.10374/19.05.2008 .

 

   


Consecintele activitatii de colectare si valorificare a deseurilor feroase si neferoase, S.C. Consal Trade S.R.L. asupra mediului perioada iulie - septembrie 2018:

SC. Consal Trade SRL Constanta desfasoara activitatea de colectare si valorificare deseuri metalice feroase si neferoase in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 107/09.04.2009.Activitatea consta in colectarea si valorificarea deseurilor metalice feroase si neferoase prin operatiile de sortare, debitare si depozitare la sediul societatii si la beneficiari.

Monitorizarea gestiunii deseurilor:

·         evidenta gestiunii deseurilor colectate si valorificate se tine lunar si anual conform OUG 16/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

·          raportarea gestiunii deseurilor generate este anuala conform HG 856/2002 la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

 

Consecintele activitatii de transport  a deseurilor periculoase si nepericuloase, S.C. Consal Trade S.R.L. asupra mediului perioada iulie -septembrie 2018:

SC. Consal Trade SRL Constanta desfasoara activitatea de colectare a deseurilor periculoase si nepericuloase in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 64/28.12.2012 emisa de Agentia Nationala pentru protectia Mediului. Activitatea consta in colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase in baza contractelor incheiate cu diversi beneficiari. Autovehiculele de transport sunt intretinute periodic conform legislatiei in vigoare, pentru a limita emisiile si  a evita poluarile accidentale.

Nu s-au produs niciun fel de incidente in timpul transportului de deseuri care sa afecteze mediul inconjurator, deseurile colectate sunt transportate cu masini specializate ce asigura protectia factorilor de mediu.

Pentru activitatea desfasurata se tine evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu HG 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

 

 

 

 

 

 

 

Certificate de Calitate, Diplome si Atestate Obtinute

                              

© Consal Trade - 2009
Designed by OGMIOS