Cariera N.Balcescu *

S.C CONSAL TRADE S.R.L executa in present activitati miniere de extractive/prelucrare valorificare a calcarului industrial si de constructie in perimetrul Dealul Carierei , jud.Constanta , in baza Permisului de exploatare nr.10374/19.05.2008 .
Perimetrul Dealul Carierei apartine din punct de vedere administrative territorial de comuna Nicolae Balcescu jud.Constanta si este situate la o distanta de cca.50km de sediul societatii.
Treapta de descoperta are inaltimea de 1-4 m.Solul este depozitat pe o platforma din incinta perimetrului , in vederea utilizarii acestuia la lucrarile de ecologizare .
Activitatea de extractive se realizeaza prin 2 trepte de util de 6 m respectiv 10 m.
Activitatea de foraj a gaurilor de sonda este realizata de SC CONSAL TRADE SRL, iar lucrarile de impuscare cu exploziv minier sunt realizate de catre SC CAVIEM  LINE SRL Galati , unitate abilitata sa execute astfel de lucrari .
Calcarul brut este transportat cu ajutorul basculantelor de 20t la instalatia mobila de prelucrare (EXTEC C12+) rezultand stocurile :0/25mm ; 25/63mm;  63/150mm; 0/63mm; 40/63mm.Sorturile sunt valorificate loco cariera , o mica parte fiind utilizata la lucrarile proprii ale societatii.
In prezent se lucreaza la pregatirea platformei , in vederea montarii unei instalatii fixe de prelucrare / sortare achizitionata din import.
Personalul angajat in punctual de lucru Dealul Carierei este calificat professional cu instruire relevanta a personalului de specialitate .avand un numar de 28 de persoane implicate direct in exploatarea carierei.

Consecintele activitatii Punct de lucru Cariera Nicolae Balcescu al S.C. Consal Trade S.R.L. asupra mediului perioada iulie - septembrie 2018:

  SC CONSAL TRADE SRL Constanta isi desfasoara activitatea de exploatare si valorificarea a calcarului industrial si de constructii in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr.240/2013 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Automonitorizarea factorilor de mediu consta in buletine de analiza pentru determinarea nivelului de zgomot, pulberi sedimentabile si in susupensie, ape menajere si pluviale.

Deseurile generate din activitate sunt colectate in pubele inscriptionate conform Legii 211/2011.

 Din exploatarea calcarului  in cariera au rezultat urmatoarele depozite miniere: halde temporare de sol vegetal care este depozitat separat pentru a fi valorificat la refacerea suprafetelor exploatate, halda de steril in care este depozitata roca sterila rezultata din decoperta. Materialul rezultat ca pierdere de extractie este valorificat ca material de intretinere si impanare la diverse drumuri si platforme din interior si exteriorul carierei.

 

 

 

Comanda On-Line
Griblura  -  Piatra Bloc  -  Piatra Bruta

 
© Consal Trade - 2009
Designed by OGMIOS