Sucursala Port *

PSI(Serviciul pentru situatii de urgenta)

Serviciul pentru situatii de urgenta din organigrama societatii noastre este incadrat, dotat si functioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind managementul situatiilor de urgenta. Mai mult


MONTARE BARAJ ANTIPOLUANT

Prestarea serviciilor de: “montaj baraj antipoluant pentru navele armatorilor romani si straini sau agenturate de societatile de agenturare autorizate se desfasoara in porturile Constanta, Midia si Mangalia”.Mai mult


COLECTARE DESEURI MENAJERE

Prestarea serviciului de : “colectare a deseurilor menajere de la navele armatorilor romani sau straini sau agenturate de societatile de agenturare autorizate se desfasoara in porturile Constanta, Midia si Mangalia”.Mai mult 

 

 

 

 

 

Consecintele activitatii Sucursalei Port a S.C. Consal Trade S.R.L. asupra mediului in perioada  iulie - septembrie 2018:

Activitatile desfasurate in cadrul obiectivului sunt reglementate prin Autorizatia de Mediu nr. 463 din  10.11.2009, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Monitorizarea gestiunii deseurilor:

- evidenta gestiunii deseurilor se tine lunar, in conformitate cu HG 856/2002 si se raporteaza anual la APM Constanta;

- raportarea lunara a cantitatilor de deseuri colectate si transportate la rampele de deseuri la APM Constanta.

- raportare semestriala Garda de Mediu privind cantitatile de deseuri colectate  si generate.

Nu s-au produs niciun fel de incidente in timpul transportului de deseuri care sa afecteze mediul inconjurator, deseurile colectate sunt transportate cu masini specializate ce asigura protectia factorilor de mediu.

Respectarea si conformarea permanenta cu actul de reglementare, cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile, referitor la aspectele de mediu este unul dintre obiectivele de mediu stabilite de catre SC CONSAL TRADE SRL.

 

 
© Consal Trade - 2009
Designed by OGMIOS